எனக்குள் நீ....


என்
புன்னகை,
சில கண்ணீர் துளிகள்,
சின்ன இதழ் ஒற்றல்கள்,
நேச அணைப்புகள்,
எதிலுமே கரையாத
உன் மனது,
ஓர் அதிகாலை கனவில்
நீ ஸ்பரிசித்த அந்த
பிஞ்சு கால்களின் மென்மையில்
நெகிழ்ந்து போகிறது
நெகிழ்ந்த உன் மனதை
அள்ளி எடுத்து பருகி கொள்கிறேன்
நாளை எனக்குள் ஜனிக்கும்
அந்த ஈரமனம்
பிஞ்சு கைகால்களுடன்.

4 comments:

சே.குமார் said...

ரொம்ப நல்லாயிருக்கு.

நம்ம வலைக்கும் வாங்க.

http://www.vayalaan.blogspot.com

Priya said...

அழகான வரிகள். கனவு நிச்சயம் நிஜமாகும்!

Anonymous said...

To me the following 5 blogs are the important blogs which give tutorials on blogger.

http://www.anshuldudeja.com/
http://jacqsbloggertips.blogspot.com/
http://www.bloggersentral.com/
http://www.mybloggertricks.com/
http://www.abu-farhan.com/


In the above 5 blogs see all of the tutorials by yourself whenever u have leisure. But, I would like to point out the important posts in the above 5 blogs.

Have you seen the blog of Sa.Na.Kannan. if not see this http://www.sanakannan.com/

In sa.na.kannan site you can see all of the post titles in a single page. if u want a blogger blog like his blog(that is to show all post titles instead of showing both title and its content in one page) use this hack http://www.anshuldudeja.com/2009/03/show-only-post-title-in-blogger-label.html

see the blog professor a.ramasamy http://ramasamywritings.blogspot.com/. In his blog you can see all post titles by dates(called archive) and all post titles by categories(sitemap) within two static pages. If you too want to create both archive and sitemap within two static pages instead of having labels and archive in blog sidebar use these two links http://jacqsbloggertips.blogspot.com/2010/05/create-table-of-contents-or-archives.html

http://jacqsbloggertips.blogspot.com/2010/05/create-table-of-contents-or-sitemap-for.html

In the 3rd blog I cannot easily tell which is the most important post in that blog. Yet, i would like to point out two important posts in that blog. see this demo blog of me. http://ramasamydemo.blogspot.com/ In my demo blog u can see the search box within header of my blog. if u want to place your search box within header of your blog use this http://www.bloggersentral.com/2010/05/add-banner-or-search-box-in-blogger.html . Also in my demo blog u can see a special thing. I placed the subscribe via email on a same line with the titles of static pages. if you too want to place the URL of any thing among the titles of static pages use this http://www.bloggersentral.com/2010/06/adding-non-pages-links-to-pages-gadget.html


see nagarjunan's blog. http://nagarjunan.blogspot.com/ He is using horizontal navigation bar with hover effect for his static pages URL. You too can have such a horizontal navigation bar to link any URL for your blog. for this purpose use this http://www.mybloggertricks.com/2010/01/30-horizontal-navigation-menus-for.html


see this
http://azhiyasudargal.blogspot.com/2010/07/blog-post_17.html

if u want to create a static page to show all post titles by categories with a accordion effect as like in the above blog use this http://www.abu-farhan.com/2010/05/table-of-content-and-accordion-for-blogger/

Free Traffic said...

www.classiindia.com Best Free Classifieds Websites
Indian No 1 Free Classified website www.classiindia.com
No Need Registration . Just Post Your Articles Get Life time Income.
Life time traffic classified websites.Start to post Here ------ > www.classiindia.com