உன்னாலேஉன் வியர்வையை உறிஞ்சி

வாழ்வதாலோ வாடுவதே இல்லை

உன் கைக்குட்டை பூக்கள்....
3 comments:

rafiq said...

simply super....

jagatheesh said...

Hey indu! excellent!! really superb! how can u write like these??? wow!! very nice!! keep writing!!

இனியாள் said...

Thanks jagatheesh and rafiq.