குழந்தைகள் வளர்ந்துவிடுகிறார்கள் .....
ஆச்சி வீட்டுக்கு ஆசையாய் கையாட்டி
சென்ற மகன் வளர்ந்து விட்டான் !
நேரத்துக்கு சாப்பிட்டானா
சரியாக தூங்குவானா
என்று கவலை பட்டு தூக்கம் தொலைத்து
அவன் பொம்மையை அணைத்தபடி
உறங்கும் நான் என்று  வளரபோகிறேன்? 

1 comments:

Anonymous said...

Super